Kvalita

 • Všechny součástky pro zavírače PORTER se vyrábějí a kompletují na strojích řízených počítači.
 • Po výrobě každá součástka prochází vizuální a nástrojovou kontrolou kvality.
 • Kovové součástky, vystavované mechanickému namahání (pišty, pastorky atd.), procházejí chemickotechnickou karbonitridací. To výrazně zvyšuje tvrdost povrchu a současně snižuje jeho opotřebovávání.
 • Kvalita povrchu válců v těle zavírače se kontroluje pomocí optoelektronických čidel.
 • Vysoké efektivity výroby zavíračů se také dosahuje využitím ložisek.
 • Na konstrukci všech skříňkovych zavíračů se používají dva druhy kuličkových ložisek: nosná a osová (jen v řadě ekonomických FS201 - FS203 se jako osová ložiska používají ložiska klusná).
 • Ve dveřních zavíračích vrchního umístění jsou pastorky na dvou úhlových ložiskách.
 • Gumové těsnění a ucpávky se vyrábí v Itálii podle nejnovějších hi-tech technologických postupů (vstřikovače gumové hmoty pod úhlem 45 stupňů dávkují směs do dvou úhlových ložisek na plochu těsnění, aby se předešlo nerovnostem; všechny povrchy se leští).
 • Na čelní krytku těla zavírače je namontován magnet, který zachycuje kovové nečistoty a piliny.
 • Jako hydraulický olej pro dveřní zavírače se používá hydraulická kapalina SINOPEC 50HFC Fire Resistant Hydraulic Fluids*, jehož zakladní složkou je vodný roztok glykolu. Tato hydraulická kapalina je nehořlavá, samomazná s antikorozními účinky a vysokou viskozitou i při nízkých teplotách (rozsah použitelnosti od -50 do +60 °C) a doporučuje se například pro využití ve vysoce namáhaných převodech, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti kvůli nebezpečí vznícení nebo úniku kapaliny.
 • Před naplněním hydraulickou kapalinou jsou všechny zavírače testovány na hermetickou těsnost. V těle zavírače se vytvoří vakuum, které musí vydržet stabilní nejméně několik sekund.
 • Naplnění těla zavírače hydraulickým olejem se také provádí ve vakuu, což vyloučí případné vzduchové bubliny a zaručí garantované zalití všech kanálků.
 • Po sestavení projde každý dveřní zavírač zkušebním provozem, kde se provede asi 50 cyklů otevření/zavření na každou stranu; u dvířkových se provede asi 20 cyklů.
 • Po zkoušce je každý zemní výkyvný zavírač namontován na dveře a testuje se pod plným zatížením. Každý dveřní zavírač s horním upevněním se testuje na stěně.
 • Po testování se všechny dveřní zavírače dají do pece, kde se vytvrzují 45 minut při teplotě +70 °C. Tímto způsobem se prověří spolehlivost těsnění a utěsnění při vzrůstu vnitřního tlaku a zvýšené viskozitě hydraulické kapaliny. Naplněné zavírače se potom skladují hřídelem dolů.